สพป.สมุทรสงครามเข้าร่วมกิจกรรมกับ กกต.จังหวัดสมุทรสงคราม


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเครือข่ายพลเมืองเพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้ง ณ บ้านครูปูรีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม