การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมมาลามาศ