การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562


วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สพป.สมุทรสงคราม ได้จัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยมี ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และผู้อำนวยการกลุ่มนำเสนอข้อมูลงานของกลุ่มตนเองเพื่อทำความเข้าใจให้กับสถานศึกษาในสังกัด และเวลา 14.30 น. มีการถ่ายทอด Video Conference จาก สพฐ. ในเรื่องการรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี//เลื่อนวิทยฐานะ ณ ห้องประชุมใหญ้ สพป.สมุทรสงคราม