กิจกรรม Big Cleaning Day เดือนกรกฎาคม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางอารยา รุจิเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นำบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม