วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ณโรงเรียนล้อมรัก อัมพวา