การประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การขอรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ท่านผอ.สมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม มอบหมายให้ ท่านลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การขอรับการประเมิน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว พร้อมด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนที่เข้าร่วมรับการประเมินฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์