การประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. ท่านผอ.สมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม มอบหมายให้ท่านรองลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รอง.ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม