การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ท่านผอ.สมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พร้อมด้วยท่านรองลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม, ผอ.สุภัฏ อาลากุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ณ ห้องประชุมมาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

เอกสารประกอบการประชุม