ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เข้ารับโล่รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภท หน่วยงานระดับจังหวัด โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมพร้อมรับโล่รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภท หน่วยงาน ระดับจังหวัด โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563
และมีนายสุภัฏ อาลากุล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภท บุคคล
ณ ห้องประชุม สกสค.สจังหวัดสมุทรสงคราม