พิธีมอบไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายจาก นายสมโภชน์  เศรษฐาวงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีมอบไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดเกตการาม พระอารามหลวง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม