การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

การประเมินสัมฤธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ได้แก่ 1.ว่าที่ ร.ต.นพดล รักษ์แก้ว ผอ.สพม.เพชรบุรี ประธานกรรมการ 2.นายไพรัช มณีโชติ อดีต ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กรรมการ 3.นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 กรรมการและเลขานุการ 4.นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.เพชรบุรี เขต 1 ที่ได้เดินทางมาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุมมาลามาศ