ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่1/2564

ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤสจิกายน 2564 นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่1/2564 โดยมีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ