ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษามูลนิธิพระครูโกวิทสมุทรคุณ (หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท วัดจุฬามณี)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษามูลนิธิพระครูโกวิทสมุทรคุณ (หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท วัดจุฬามณี) ให้กับนักเรียน จำนวน 35 ทุน ประเภทประถมศึกษา 16 ทุน ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 ทุน ประเภท ปวช. จำนวน 9 ทุน ประเภทอุดมศึกษา จำนวน 1 ทุน และทุนการศึกษากรณีพิเศษ ณ ห้องประชุมมาลามาศ