ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปี 2564 ของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาสมุทรสงคราม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2564 ของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมมาลามาศ