การประชุมการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประเสริฐ  ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม มอบหมายให้
นายลิขิต  เพ็งประสิทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายยอดชาย  ทึนหาร รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม และคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ประชุมการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม