การประชุมการดำเนินการบริหารอัตราธุรการโรงเรียน (อัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท)

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประเสริฐ  ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม
พร้อมด้วยนายทองเลื่อน  บุญเพ็ง รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชุมการดำเนินการบริหารอัตราธุรการโรงเรียน (อัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท) เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม
ในโรงเรียนที่ขาดธุรการ จำนวน ๙ โรงเรียนณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม