ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ในสังกัด สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ในสังกัด สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยมี นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม นายยอดชาย  ทึนหาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  พร้อมด้วยประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบาย  ณ ห้องประชุมมาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม