ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานได้มอบเกียรติบัตรให้สถานศึกษา พร้อมทั้งแจ้งนโยบายและข้อราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกท่าน ทั้งนี้ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยแจ้งภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม