พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๔

วันพุธ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VICEO CONFERENCE เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม