พิธีมอบถุงยังชีพโครงการสร้างความปลอดภัย ดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม  เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพโครงการสร้างความปลอดภัย ดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน มอบถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด-19 โครงการช่วยเหลือเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๘ แห่ง และนักเรียนจำนวน ๓๔ คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม