สพป.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดี  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
| | |

สพป.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ดวงเดือน แก้วปุม ผอ.สพป.สม…

สพป.สมุทรสงคราม รับมอบเงินทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือนร้อนฉุกเฉิน และรับมอบข้าวสาร จากเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี
| | |

สพป.สมุทรสงคราม รับมอบเงินทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือนร้อนฉุกเฉิน และรับมอบข้าวสาร จากเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ดวงเดือน แก้วปุม ผอ.สพป.สม…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสู่เยาวชน ธรรมสร้างคน คนสร้างชาติ
| | |

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสู่เยาวชน ธรรมสร้างคน คนสร้างชาติ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ดวงเดือน แก้วปุม ผอ.สพป.สม…

สพป.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NETการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ณ โรงเรียนวัดลาดเป้ง
| | | |

สพป.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NETการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ณ โรงเรียนวัดลาดเป้ง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ดวงเดือน แก้วปุม ผอ.สพป.สม…

สพป.สมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
| | | |

สพป.สมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ดวงเดือน แก้วปุม ผอ.สพป.สม…

การประชุมการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1/2567)
| | |

การประชุมการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1/2567)

สพป.สมุทรสงคราม ร่วมกันรับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2567
| | | |

สพป.สมุทรสงคราม ร่วมกันรับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ดวงเดือน แก้วปุม ผอ.สพป.สมุ…

การประชุมดำเนินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2567 และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา
| | | |

การประชุมดำเนินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2567 และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา

  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ดวงเดือน แก้วปุม ผอ.สพป.ส…

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
| | | |

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายยอดชาย ทึนหาร รอง.ผอ.สพป.สม…

สพป.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุโรงเรียนบ้านเขตเมือง
| | |

สพป.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุโรงเรียนบ้านเขตเมือง

วันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายยอดชาย ทึนหาร รอง…