พิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการ โรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ ZOOM Meeting
| | |

พิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการ โรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ ZOOM Meeting

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยอดชาย ทึนหาร รอ…

สพป.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
| |

สพป.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยอดชาย ทึนหาร รอ…

พิธีเปิดงานเวทีเสวนาพหุภาคีจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการ ACCESS School ชุมชมสร้างโรงเรียน โรงเรียนสร้างชุมชน
| |

พิธีเปิดงานเวทีเสวนาพหุภาคีจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการ ACCESS School ชุมชมสร้างโรงเรียน โรงเรียนสร้างชุมชน

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายลิขิต เพ็งประสิท…

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 
| | |

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผู้อำนว…

การประชุมคณะอนุกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2566
| | |

การประชุมคณะอนุกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายลิขิต เพ็งประสิทธ…

การประชุมทบทวนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565
| |

การประชุมทบทวนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายลิขิต เพ็งประสิทธ…

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปี 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม
| | |

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปี 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม

นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เ…

โรงเรียนวัดคลองโคน สพป.สมุทรสงคราม ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ CODING ของสถานศึกษา ในงาน “สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยวิทยาศาสตร์และ CODING”
| |

โรงเรียนวัดคลองโคน สพป.สมุทรสงคราม ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ CODING ของสถานศึกษา ในงาน “สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยวิทยาศาสตร์และ CODING”

โรงเรียนวัดคลองโคน สพป.สมุทรสงครามร่วมจัดนิทรรศการนำเสน…

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ใน สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2566
| |

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ใน สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผู้…

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565
| |

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายลิขิต เพ็งปร…