ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
| |

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 https://myoffice.skm.go.th/2566/data/tkk9/25660928_132…

สพป.สมุทรสงคราม ได้ดำเนินการบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 47 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม
| | |

สพป.สมุทรสงคราม ได้ดำเนินการบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 47 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายลิขิต เพ็งประสิท…

สพป.สมุทรสงคราม จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566       ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม
| | |

สพป.สมุทรสงคราม จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายลิขิต เพ็งประสิ…

สพป.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “การป้องกันการทุจริต” ของ สพป.สมุทรสงคราม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
| | | |

สพป.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “การป้องกันการทุจริต” ของ สพป.สมุทรสงคราม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 และพิธีพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน
| | | |

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 และพิธีพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
| | |

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. นายลิขิต เพ็งประส…

สพป.สมุทรสงคราม ได้ร่วมกันปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566
| |

สพป.สมุทรสงคราม ได้ร่วมกันปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายลิขิต เพ็งประส…

สพป.สมุทรสงคราม ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2566
| |

สพป.สมุทรสงคราม ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2566

นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม พ…

สพป.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566                
| | | |

สพป.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566                

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายลิขิต เพ็งประส…