ประกาศ สพป.สมุทรสงคราม เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนวัดบางน้อย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม