สพป.สมุทรสงคราม ได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานสนามสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดสอบแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๕–๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สนามสอบโรงเรียนศรัทธาสมุทร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้กำกับ ติดตาม ดูแลความเรียบร้อยในการสอบแข่งขันฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙)