การประชุมจัดทำแผนติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสุภัฏ อาลากุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศฯ ได้จัดการประชุมจัดทำแผนติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมมาลามาศ