เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕”

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม และกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกันรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕” ณ ห้องประชุมมาลามาศ