พิธีเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเลือ – เนตรนารี สำรอง Day Camp ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลาดใหญ่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายยอดชาย ทึนหาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเลือ – เนตรนารี สำรอง Day Camp ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลาดใหญ่ จำนวน 7 แห่ง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 246 คน และคณะวิทยากรจำนวน 26 คน ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดลาดเป้ง