ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม ออกเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดของเรือบรรทุกน้ำมัน

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ออกเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดของเรือบรรทุกน้ำมัน บริเวณอู่ซ่อมเรือปากอ่าวแม่กลอง

Similar Posts