พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม         เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Similar Posts