โรงเรียนวัดคลองโคน สพป.สมุทรสงคราม ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ CODING ของสถานศึกษา ในงาน “สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยวิทยาศาสตร์และ CODING”

โรงเรียนวัดคลองโคน สพป.สมุทรสงครามร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ CODING ของสถานศึกษา ในงาน “สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยวิทยาศาสตร์และ CODING”
ในระหว่างวันที่ 25 และ26 ก.พ. 2566 โดยมีท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ MBK Center กรุงเทพ