การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปี 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม

นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปี 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม โดนมีนายกรกช วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5

Similar Posts