การประชุมทบทวนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในประชุมทบทวนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม

Similar Posts