การประชุมคณะอนุกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายยอดชาย ทึนหาร รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม