การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายยอดชาย ทึนหาร รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565  ระดับจังหวัดที่ 5 ครั้งที่ 2/2566 ณ สพป.กาญจนบุรีเขต 1