พิธีเปิดงานเวทีเสวนาพหุภาคีจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการ ACCESS School ชุมชมสร้างโรงเรียน โรงเรียนสร้างชุมชน

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการ  สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานเวทีเสวนาพหุภาคีจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการ ACCESS School ชุมชมสร้างโรงเรียน โรงเรียนสร้างชุมชน พร้อมร่วมเปิดบ้าน  OPEN HOUSE ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)