พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร