สพป.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “การป้องกันการทุจริต” ของ สพป.สมุทรสงคราม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566