สพป.สมุทรสงคราม จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายยอดชาย ทึนหาร รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม