สพป.สมุทรสงคราม ได้ดำเนินการบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 47 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม ได้ปฐมนิเทศและมอบนโยบายทางด้านการศึกษาให้กับครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม