ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 15 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนราคา