การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

11-09-2566 เอกสารแนบ