ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภททั่วไป

15-09-2566 เอกสารแนบ