การประชุมดำเนินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2567 และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ดวงเดือน แก้วปุม ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายยอดชาย ทึนหาร นายสุระพงษ์ ยมรัตน์ รอง.ผอ.สพป.สมุทรสงคราม และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมฯผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom เรื่องการดำเนินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม