การประชุมคณะอนุกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. – 16.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เพื่อพิจารณาการบริหารงานบุคคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โดยมี นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการ พิจารณาร่วมกัน ณ ห้องประชุมมาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม