สพป.สมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ดวงเดือน แก้วปุม ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายยอดชาย ทึนหาร นายสุระพงษ์ ยมรัตน์ รอง.ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสอบทุกฝ่าย ของ สพป.สมุทรสงคราม