สพป.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NETการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ณ โรงเรียนวัดลาดเป้ง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ดวงเดือน แก้วปุม ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NETการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนวัดลาดเป้ง