กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา

การให้คำปรึกษา แนะนำ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 18 มกราคม 2567 สพป

Read More »
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ผอ.

Read More »

Previous slide
Next slide