นางสาวช่อผกา ชำนาญกุล

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

แผนพัฒนาบุคลากร

รายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายงานโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จัดงานวันครู ประจำปี 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาตค"

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม กล่าวรายงานการจัดงานวันครู ประจำปี 2566 โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2566 มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 22 ราย ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

Previous slide
Next slide

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงษ์ผอ.สพป.สมุทรสงครามพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมกันให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการ สพม.นครศรีธรรมราชประธานกรรมการนางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการ สพม.นครปฐม กรรมการ และนายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 กรรมการที่ได้เดินทางมาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้สที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของนายลิขิต เพ็งประสิทธิพงษ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม

Previous slide
Next slide