Previous slide
Next slide

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

E-Service

ITA School

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส

Download

เอกสารดาวน์โหลด

MyOffice

ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์

E-Money

ระบบเงินเดือน

Bigdata

ระบบข้อมูลมหัต

SKM-Project

ระบบติดตามและรายงาน สพป.สมุทรสงคราม

ฐานข้อมูล Bigdata

66

โรงเรียนในสังกัด

63

เปิดทำการสอน

46

ผู้บริหารสถานศึกษา

645

ครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา

9,360

นักเรียนในสังกัด

48

บุคลากร
สพป.สมุทรสงคราม

ภาพกิจกรรม

Social network

เว็บไซต์หน่วยงาน