การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2567 – 2570  ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมมาลามาศ
| |

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2567 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมมาลามาศ

วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.ดวงเดือน แก้วปุม …

สพป.สมุทรสงคราม ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  “การป้องกันการทุจริต” ของ สพป.สมุทรสงคราม
| |

สพป.สมุทรสงคราม ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “การป้องกันการทุจริต” ของ สพป.สมุทรสงคราม

วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. ดร.ดวงเดือน แก้วปุม …

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การคงสภาพและยกระดับสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ/ระดับ 3 ดาว ของเขตตรวจราชการ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยรูปแบบออนไลน์
| |

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การคงสภาพและยกระดับสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ/ระดับ 3 ดาว ของเขตตรวจราชการ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยรูปแบบออนไลน์

วันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 09.00น.ดร.ดวงเดือน แก้วปุม ผอ…

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2566
| |

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ดร.ดวงเดือน แก้วปุม …

ประกาศรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก
| | |

ประกาศรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก

ประกาศรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิด …

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2/2566
| |

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2/2566

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “การป้องกันการทุจริต” ของ สพป.สมุทรสงคราม
| | |

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “การป้องกันการทุจริต” ของ สพป.สมุทรสงคราม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.ดวงเดือน แก้วป…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
| | |

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ดร.ดวงเดือน แก้วป…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
| | |

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ดวงเดือน แก้วปุม…

ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ครั้งที่ 10
|

ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ครั้งที่ 10

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางดวงเดือน  แก้วปุ…