กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางจิราพร  กรกชงาม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

>> กิจกรรม <<

วันที่ 29 ตุลาคม 2563
คณะทำงานจุดคัดกรอง การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 30 ตุลาคม 2563
คณะทำงานจุดคัดกรอง งานกฐินพระราชทาน

>> OBECLINE <<

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
140 หมู่ 3 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3471-1013 ต่อ 108 โทรสาร. 0-3471-5790