กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางมาลัย  ฉายศรี

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

>> กิจกรรม <<

>> ติดต่อ <<
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
Address : 140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Tel : 034-711370 ต่อ 10/8 Fax : 034-715790
Email : [email protected]